Online Behandeling GGZ

U kunt bij ons terecht voor kortdurende generalistische behandeling in de monodisciplinaire GGZ; Klachten en stoornissen die met deze kortdurende generalistische behandeling kunnen worden behandeld zijn licht van ernst en minder complex. Het voorschrijven van medicatie is niet nodig en er kan worden volstaan met gedragsmatige behandeling waarin cliënten handvatten en informatie aangereikt krijgen waarmee zij moeilijke periodes in hun leven gemakkelijker door kunnen komen of moeilijke situaties beter kunnen hanteren. Complexe en ernstige stoornissen waarvoor langere behandeling noodzakelijk is of/en medicatie voor moet worden geschreven, kunnen worden behandeld in de specialistische behandeling in de multidisciplinaire GGZ. Meestal is uw huisarts degene die een eerste inschatting maakt van de ernst en complexiteit van uw klachten en u verwijst voor behandeling in de basis GGZ of Specialistische GGZ. Een behandeling in de basis GGZ bestaat ongeveer uit drie fasen; intake en diagnostiek, de behandeling en de afrondende fase van de behandeling.
1. Plan een afspraak
Je meldt je aan of vraagt je huisarts om een verwijzing naar psycholoog.online. Je huisarts kan de verwijzing sturen via Zorgdomein.
2. Intakegesprek
Je ontvangt een email met uitleg en instructies hoe het intakegesprek op de door jou gekozen datum tot stand komt. Tijdens het intakegesprek brengen we je wensen in kaart en bepalen we wat we voor je kunnen doen.
3. Start behandeling
Je begint de online behandeling bij ons als we een behandelplan hebben gemaakt en jij hier mee akkoord gaat.
1. Plan een afspraak
Je meldt je aan of vraagt je huisarts om een verwijzing naar psycholoog.online. Je huisarts kan de verwijzing sturen via Zorgdomein.
2. Intakegesprek
Je ontvangt een email met uitleg en instructies hoe het intakegesprek op de door jou gekozen datum tot stand komt. Tijdens het intakegesprek brengen we je wensen in kaart en bepalen we wat we voor je kunnen doen.
3. Start behandeling
Je begint de online behandeling bij ons als we een behandelplan hebben gemaakt en jij hier mee akkoord gaat.