Depressie

Depressie of depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die zich op verschillende manieren kan uiten. De kernsymptomen zijn een sombere stemming en een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag. Er kan sprake zijn van een lichte depressie of een depressie is matig-ernstig of ernstig. De ernst hangt af van de mate waarin de depressie het algemeen functioneren beperkt, de mate van subjectief lijden, de hoeveelheid en ernst van de symptomen, de duur, hoe vaak de depressie terugkeert, of er sprake is van herstel tussen periodes waarin de depressie afwezig is of de aanwezigheid van er suïcidale uitingen en/of suïcidepogingen. Depressie komt vaak voor, vooral onder adolescenten en (jong-) volwassenen. Inclusief jeugdigen vanaf 13 jaar en ouderen hebben naar schatting jaarlijks 797.000 mensen in Nederland een depressie. Bij ongeveer 20% van de mensen met een depressie bestaat de depressieve stoornis langer dan twee jaar.
Een afspraak maken?
Een afspraak maken?
Depressie

Oorzaak depressie

Er is niet altijd een enkele oorzaak aan te wijze voor een depressie. Vaak ligt de oorzaak in een combinatie van biologische, sociale en psychologische factoren. Zo kan iemands genen een rol spelen, bepaalde gebeurtenissen in iemands leven, alcohol- en drugsgebruik en persoonlijkheid kenmerken.  Daarnaast kan een depressie ontstaan als gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen, zoals dementie, een hartinfarct, somatisch onverklaarde klachten of chronische pijnklachten. Bij 50% van de mensen met een depressie gaat de depressie binnen drie maanden over zonder behandeling. Als een depressie langer duurt, treedt vaak na ongeveer zes maanden verbetering op. Deze verbetering ontstaan door behandeling of door spontaan herstel. Bij ongeveer 50% van de mensen die  een depressie hebben gehad komt de depressie nog eens terug.
Depressie
Lees het verhaal van Arnoud
consectetur adipiscing
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.