Vergoeding behandeling

Psycholoog.online is onderdeel van Bert Super GZ psycholoog en heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van de merken van Caresq waaronder; Besured, Promovendum, National Academic). Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en dat we de factuur rechtstreeks bij je zorgverzekeraar indienen. Je bent dus geen aanvullende verzekering nodig en je hoeft het bedrag dus niet eerst voor te schieten. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Uitzonderingen

Uitzonderingen Een aantal aandoeningen komen niet in aanmerking voor behandeling met vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor: 1. Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik. 2. Relatieproblematiek. 3. Arbeidsgerelateerde problematiek (tenzij sprake van een DSM-stoornis). 4. Behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling. 5. Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

Vergoedingen  vergelijken

Op de website van Independer kun kun je eenvoudige zien of je psycholoog een contract heeft met je zorgverzekeraar.  

Contract

Geen Contract

Gedeeltelijk

Wel Contract Geen Contract Gedeeltelijk


Psycholoog.online (Bert Supèr GZ psycholoog) Psyned Mindler
Interapy (HSK groep) Caredate De Online Therapeut
Mentaal beter eye2eye psychologen double click to edit
DiSofa (GGZ Noord-Holland-Noord) double click to edit double click to edit
double click to edit double click to edit double click to edit